PLORA u prvih godinu dana djelovanja prijavila projekte u vrijednosti od 5.671.750,00 kuna

1.Prvi projekt je poslan u lipnju 2018. godine, prijavitelj je Udruga dječje i cerebralne paralize doline Neretve „Leptirići“ u partnerstvu sa Gradom Ploče a omogućit će u skladu sa pozivom pružanje cijelog niza zdravstveno medicinskih usluga za građane i građanke Grada Ploča. Projekt je u konkurenciji od tisuću prijava prošao u zadnju fazu evaluacije a vrijedan je 606.830,00.

2.Drugi projekt „ Zajedno u športu, zajedno u zdravlju“ je uspješno prošao i trenutno se provodi. Prijavitelj je Zajednica športskih udruga Grada Ploča, a prijavljen je u srpnju 2018. Osim što su projektom otvorena tri radna mjesta, za voditelja projekta i dva trenera na dvije godine, te financirana sportska oprema za mlade slabijeg imovinskog statusa, ono što će ostati u trajnom vlasništvu će biti moderna vježbališta na otvorenom. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 835.880,00.

3. Treći projekt „Uvijek zajedno“ je uspješno prijavljen za Udrugu branitelja Grada Ploča u partnerstvu sa udrugom Prvi ročnik hrvatske vojske te im je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva hrvatskih branitelja odobreno 836.840,00 kuna. Za vrijeme trajanja projekta od dvije godine organizirano je besplatno psihološko i pravno savjetovanje za hrvatske branitelje i članove obitelji, te će se organizirati petodnevna edukacija na kojoj će branitelji povećati svoje kompetencije te na taj način biti konkurentniji na tržištu rada.

4. Razvojna agencija Grada Ploča prijavila je u prvom mjesecu 2019. projekt „Revitalizirajmo se“ koji ima za cilj dodati prostoru kojeg koristi NK Jadran dodatne društvene vrijednosti te pružiti svim dobnim skupinama sadržaje poput predavanja i edukacija. U istom projektu, osim zapošljavanja stručnjaka u sportu, predviđeno je i opremanje modernog paintball terena u vrijednosti od 80.000,00 kuna te obnova manjeg nogometnog igrališta u vrijednosti od 100.000,00. Ovo su samo neki od sadržaja projekta vrijednog 1.090.000,00 kuna

5. Projekt „Grad Ploče 4.0“ prijavljen je također u prvom mjesecu 2019. u pozivu: Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukobu interesa u provedbi politika. Projekt ukupne vrijednosti 1.751.200,00 omogućava digitalizaciju rada gradskih službi i vijeća i to: putem detaljne analize poslovnih procesa, izraditi će se aplikacija koja će građane na jednostavan, transparentan način informirati o načinu trošenja proračunskih sredstava. Poslovni procesi omogućit će konačno i lakše mjerenje učinka zaposlenika gradske uprave. Napravit će se i web aplikacija za aktivno sudjelovanje građana gdje će moći prijaviti nepravilnosti u radu gradske uprave. Za razliku od drugih projekta koje je prijavila agencija samostalno ovaj je prijavljen u timu o kojem ćemo više po objavi rezultata natječaja. 6.Poljoprivreda-Razvojna agencija je aplicirala 40 zahtjeva za natječaj poljoprivredne mjere za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” namijenjen kupnji poljoprivredne mehanizacije. Po pristiglim službenim informacijama 5 ih je u daljnjoj proceduri te se očekuje pozitivan ishod. Ukupna vrijednost ovih 5 natječaja koji su u proceduri je približno 550.000,00 kuna.

Sažeto, u prvih godinu dana, ugovorena su dva projekta dok su ostali u različitim fazama evaluacije. Važno je istaknuti da nijedna prijava većeg projekta nije odbijena do sada a nadamo se da će tako i ostati!

Obavijest o pripremi projektnog prijedloga za mjeru 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o. pripremati će projektni prijedlog za mjeru 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Potpora se odobrava proizvođačkim organizacijama s ciljem prilagodbe proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta, zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, utvrđivanja zajedničkih pravila o podacima o proizvodnji te za druge aktivnosti koje proizvođačka organizacija može provoditi poput razvoja poslovnih i marketinških vještina te organiziranja i olakšavanja inovativnih procesa.

Neke od prihvatljivih aktivnosti su: administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, kupnja informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika te troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, odnosno zajedničkog nastupa proizvođačke organizacije na tržištu.

Ukupan iznos potpore koji se može dodijeliti jednoj proizvođačkoj organizaciji iznosi 500.000 eura kroz pet godina, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.

Obavijest poljoprivrednicima o natječaju za mjeru 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Plora d.o.o. obavještava poljoprivrednike da je u tijeku natječaj za mjeru 6.3.1.. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Poljoprivrednicima koji pokažu interes Razvojna agencija Grada Ploča će pomoći savjetodavno za mjeru 6.3.1. na način da će sudjelovati u svim aktivnostima potrebnim za uspješnu prijavu.

Putem ove mjere moguće je ulaganje u:
– kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
– kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora,
– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda.

Prijave za poslovnu suradnju s Agencijom se primaju do 20. kolovoza 2018.godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 091/943-6164.

Objavljen natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na gradskoj plaži u Pločama

Pločanska razvojna agencija PLORA d.o.o. objavila je Natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na gradskoj plaži u Pločama.

Predmet Natječaja je plažni objekt na gradskoj plaži u Pločama,Kupališni prilaz bb, 20340 Ploče na k.č. 806/1 k.o. Ploče.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče ili neposredno u Razvojnu agenciju „Natječaj za poslovni prostor na gradskoj plaži u Pločama“- NE OTVARATI, do petka, 29.06.2018. do 15:00h.

Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Razvojne agencije Grada Ploča, drugi kat, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, dana 29. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećem linku, a tekst dopune natječaja na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.