Obavijest poljoprivrednicima o natječaju za mjeru 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Plora d.o.o. obavještava poljoprivrednike da je u tijeku natječaj za mjeru 6.3.1.. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Poljoprivrednicima koji pokažu interes Razvojna agencija Grada Ploča će pomoći savjetodavno za mjeru 6.3.1. na način da će sudjelovati u svim aktivnostima potrebnim za uspješnu prijavu.

Putem ove mjere moguće je ulaganje u:
– kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
– kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora,
– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda.

Prijave za poslovnu suradnju s Agencijom se primaju do 20. kolovoza 2018.godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 091/943-6164.

Objavljen natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na gradskoj plaži u Pločama

Pločanska razvojna agencija PLORA d.o.o. objavila je Natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na gradskoj plaži u Pločama.

Predmet Natječaja je plažni objekt na gradskoj plaži u Pločama,Kupališni prilaz bb, 20340 Ploče na k.č. 806/1 k.o. Ploče.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče ili neposredno u Razvojnu agenciju „Natječaj za poslovni prostor na gradskoj plaži u Pločama“- NE OTVARATI, do petka, 29.06.2018. do 15:00h.

Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Razvojne agencije Grada Ploča, drugi kat, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, dana 29. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećem linku, a tekst dopune natječaja na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.