1.Prvi projekt je poslan u lipnju 2018. godine, prijavitelj je Udruga dječje i cerebralne paralize doline Neretve „Leptirići“ u partnerstvu sa Gradom Ploče a omogućit će u skladu sa pozivom pružanje cijelog niza zdravstveno medicinskih usluga za građane i građanke Grada Ploča. Projekt je u konkurenciji od tisuću prijava prošao u zadnju fazu evaluacije a vrijedan je 606.830,00.

2.Drugi projekt „ Zajedno u športu, zajedno u zdravlju“ je uspješno prošao i trenutno se provodi. Prijavitelj je Zajednica športskih udruga Grada Ploča, a prijavljen je u srpnju 2018. Osim što su projektom otvorena tri radna mjesta, za voditelja projekta i dva trenera na dvije godine, te financirana sportska oprema za mlade slabijeg imovinskog statusa, ono što će ostati u trajnom vlasništvu će biti moderna vježbališta na otvorenom. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 835.880,00.

3. Treći projekt „Uvijek zajedno“ je uspješno prijavljen za Udrugu branitelja Grada Ploča u partnerstvu sa udrugom Prvi ročnik hrvatske vojske te im je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva hrvatskih branitelja odobreno 836.840,00 kuna. Za vrijeme trajanja projekta od dvije godine organizirano je besplatno psihološko i pravno savjetovanje za hrvatske branitelje i članove obitelji, te će se organizirati petodnevna edukacija na kojoj će branitelji povećati svoje kompetencije te na taj način biti konkurentniji na tržištu rada.

4. Razvojna agencija Grada Ploča prijavila je u prvom mjesecu 2019. projekt „Revitalizirajmo se“ koji ima za cilj dodati prostoru kojeg koristi NK Jadran dodatne društvene vrijednosti te pružiti svim dobnim skupinama sadržaje poput predavanja i edukacija. U istom projektu, osim zapošljavanja stručnjaka u sportu, predviđeno je i opremanje modernog paintball terena u vrijednosti od 80.000,00 kuna te obnova manjeg nogometnog igrališta u vrijednosti od 100.000,00. Ovo su samo neki od sadržaja projekta vrijednog 1.090.000,00 kuna

5. Projekt „Grad Ploče 4.0“ prijavljen je također u prvom mjesecu 2019. u pozivu: Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukobu interesa u provedbi politika. Projekt ukupne vrijednosti 1.751.200,00 omogućava digitalizaciju rada gradskih službi i vijeća i to: putem detaljne analize poslovnih procesa, izraditi će se aplikacija koja će građane na jednostavan, transparentan način informirati o načinu trošenja proračunskih sredstava. Poslovni procesi omogućit će konačno i lakše mjerenje učinka zaposlenika gradske uprave. Napravit će se i web aplikacija za aktivno sudjelovanje građana gdje će moći prijaviti nepravilnosti u radu gradske uprave. Za razliku od drugih projekta koje je prijavila agencija samostalno ovaj je prijavljen u timu o kojem ćemo više po objavi rezultata natječaja. 6.Poljoprivreda-Razvojna agencija je aplicirala 40 zahtjeva za natječaj poljoprivredne mjere za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” namijenjen kupnji poljoprivredne mehanizacije. Po pristiglim službenim informacijama 5 ih je u daljnjoj proceduri te se očekuje pozitivan ishod. Ukupna vrijednost ovih 5 natječaja koji su u proceduri je približno 550.000,00 kuna.

Sažeto, u prvih godinu dana, ugovorena su dva projekta dok su ostali u različitim fazama evaluacije. Važno je istaknuti da nijedna prijava većeg projekta nije odbijena do sada a nadamo se da će tako i ostati!