Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na temelju članka 1. stavka 2., a u vezi sa stavkom 5. istog članka Odluke o davanju u zakup montažnih objekata u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 6/21, dalje: Odluka), a temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje u zakup montažnog objekta (kioska), URBROJ: 117/2022 od 11. studenog 2022. godine, direktorica Razvojne agencije Grada Ploča PLORA d.o.o., dana 30. studenog 2022. godine donosi ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za davanje u zakup montažnog objekta.

Više informacija na poveznici.

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenima na Javni natječaj za radno mjesto Vozač specijaliziranog motornog vozila (m/ž) na određeno vrijeme

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za radno mjesto Vozač specijaliziranog motornog vozila (m/ž) na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, www.hzz.hr i na službenoj mrežnoj stranici Razvojne agencije Grada Ploča PLORA d.o.o., www.plora.ploce.hr, dana 2. prosinca 2021. godine, da će se razgovor (intervju) s kandidatima održati u prostorijama Grada Ploča, na adresi Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, na II. katu, u sobi za sastanke. Više doznajte u dokumentu na linku.

Novih 111.000,00 kn za mjeru 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Novih 111.000,00 kn za mjeru 6.3.1

Čestitamo našem korisniku iz Komina!!

PLORA je uspješno realizirala dvadeset drugu Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja. Dodijeljena sredstva opremila su i modernizirali obiteljsko gospodarstvo. Prijavu je izradila Razvojna agencija Grada Ploča PLORA koja je do sada ugovorila „poljoprivrednih“ 2.442.000,00. Zajedno s prijavama poslanim proteklog tjedna u evaluaciji se nalazi još 4 milijuna kuna koje smo prijavili (nadamo se uspješno) za poljoprivrednike Doline Neretve.

U drugom kvartalu 2021. godine očekujemo novi natječaj za Podmjeru 6.3.1. te nastavak uspješnog niza

Predstavnici DUNEA-e održali edukacije o EU fondovima

Predstavnici Regionalne agencije DUNEA, Luko Srhoj i Ivana Prce, u suradnji s Razvojnom agencijom grada Ploče PLORA d.o.o. održali su online edukciju na teme: “Europski strukturni i investicijski fondovi” i “Upravljanje projektnim ciklusom” mladim nezaposlenim osobama s područja Ploča. Edukacijama je započet proces mentoriranja polaznika u pripremi projekata financiranih iz EU.

Edukacije su održane u sklopu provedbe projekta „Klub za zapošljavanje Ploče“ kojim je predviđeno karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i profesionalno usmjeravanje srednjoškolaca te pružanje programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo kako bi se nezaposlenim mladima pružila prilika za dodatno usavršavanje u navedenim deficitarnim područjima te im se olakšala zapošljivost i tržišna konkurentnost na lokalnom i županijskom tržištu rada.

Provedba aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje predstavlja izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva grada Ploče: ICT tehnologije, EU fondova, obiteljskog turizma, poljoprivrede i društvenog poduzetništva.

Nositelj projekta je Grad Ploče, a Regionalna agencija DUNEA jedan od partnera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 742.562,38 HRK, a projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Objavljen Javni natječaj za radno mjesto vozač specijaliziranog motornog vozila

Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o. objavila je dana 02.10.2020. godine Javni natječaj za radno mjesto vozač specijaliziranog motornog vozila (m/ž) na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Radno mjesto obuhvaća sljedeće poslove:

– Vožnja i briga o čistoći i tehničkoj ispravnosti specijaliziranog motornog vozila;
– Rukovanje podiznom rampom i ostalom opremom pri ukrcaju, iskrcaju i prijevozu osoba u kolicima i ostalim putnicima;
– Ažurno vođenje potrebne evidencije o putovanjima i ostalim podacima u vezi s radom specijaliziranog motornog vozila;
– Obavljanje administrativnih poslova prema nalogu poslodavca.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, neposredno ili poštom na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o., Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Javni natječaj za radno mjesto vozač specijaliziranog motornog vozila – ne otvaraj“.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.