Plora d.o.o. obavještava poljoprivrednike da je u tijeku natječaj za mjeru 6.3.1.. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Poljoprivrednicima koji pokažu interes Razvojna agencija Grada Ploča će pomoći savjetodavno za mjeru 6.3.1. na način da će sudjelovati u svim aktivnostima potrebnim za uspješnu prijavu.

Putem ove mjere moguće je ulaganje u:
– kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
– kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora,
– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda.

Prijave za poslovnu suradnju s Agencijom se primaju do 20. kolovoza 2018.godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 091/943-6164.