Plora d.o.o. objavila je dokumentaciju za nadmetanje za uslugu postavljanja klizališta na adresi Obala dr. Franje Tuđmana u Pločama.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 180.000,00 kn bez PDV-a.
Rok za dostavu ponude je osam (8) radnih dana, ne kasnije od 27. studenog 2019. u 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Izmjenu Dokumentacije možete preuzeti na sljedećoj poveznici.