Predstavnici Regionalne agencije DUNEA, Luko Srhoj i Ivana Prce, u suradnji s Razvojnom agencijom grada Ploče PLORA d.o.o. održali su online edukciju na teme: “Europski strukturni i investicijski fondovi” i “Upravljanje projektnim ciklusom” mladim nezaposlenim osobama s područja Ploča. Edukacijama je započet proces mentoriranja polaznika u pripremi projekata financiranih iz EU.

Edukacije su održane u sklopu provedbe projekta „Klub za zapošljavanje Ploče“ kojim je predviđeno karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i profesionalno usmjeravanje srednjoškolaca te pružanje programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo kako bi se nezaposlenim mladima pružila prilika za dodatno usavršavanje u navedenim deficitarnim područjima te im se olakšala zapošljivost i tržišna konkurentnost na lokalnom i županijskom tržištu rada.

Provedba aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje predstavlja izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva grada Ploče: ICT tehnologije, EU fondova, obiteljskog turizma, poljoprivrede i društvenog poduzetništva.

Nositelj projekta je Grad Ploče, a Regionalna agencija DUNEA jedan od partnera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 742.562,38 HRK, a projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.