Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o. objavila je dana 02.10.2020. godine Javni natječaj za radno mjesto vozač specijaliziranog motornog vozila (m/ž) na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Radno mjesto obuhvaća sljedeće poslove:

– Vožnja i briga o čistoći i tehničkoj ispravnosti specijaliziranog motornog vozila;
– Rukovanje podiznom rampom i ostalom opremom pri ukrcaju, iskrcaju i prijevozu osoba u kolicima i ostalim putnicima;
– Ažurno vođenje potrebne evidencije o putovanjima i ostalim podacima u vezi s radom specijaliziranog motornog vozila;
– Obavljanje administrativnih poslova prema nalogu poslodavca.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, neposredno ili poštom na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o., Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Javni natječaj za radno mjesto vozač specijaliziranog motornog vozila – ne otvaraj“.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.